uitzonderingen!

Wie kan er wel en wie kan er niet behandeld worden?

 

 

Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan kunnen NIET behandeld worden!!!

 Ook mensen met shunts, plastic bloedvaten en mensen waarbij een varkenshartklep is aangebracht kunnen NIET worden behandeld.

 

Het immuumsysteem wordt door de biofotonenbehandelingen zodanig goed hersteld, dat het lichaam de geimplanteerde organen of onderdelen uiteindelijk gaat afstoten. Hierdoor zijn bovenstaande gevallen onbehandelbaar door mij.

 

Overige b.v. metalen delen, zoals heupen,kunsthartkleppen, stents, schroeven e.d. leveren geen problemen op bij de behandeling.

 

Verder zijn gesteriliseerde mannen soms niet behandelbaar, een dichtgeschroeide, of gebrande zaadleider maakt de betreffende man ongevoelig voor de biofotonenbehandelingen.

 

Sommige medicijnen, zoals ontstekingsremmers, betablokkers, maagzuurremmers en antidepressivia veroorzaken zo een grote belasting voor het lichaam, dat het genezingsproces flink vertraagd wordt. Behandeling blijft wel mogelijk, maar er zijn over het algemeen meer consulten nodig.